"Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας..."

"Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας..."
Αγαπάμε το ωραίο με λιτότητα και φιλοσοφούμε χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί. Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δε μας κάνει θεωρητικούς ανθρώπους και δεν μας απομακρύνει από την πρακτική δράση, λέει ο Θουκυδίδης δια στόματος Περικλή.
Έτσι με το παρόν ιστολόγιο και εμείς, οι μαθητές της Β τάξης του 4ου Λυκείου Χαλκίδας είμαστε ενεργοί, προβληματιζόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και αποδεικνύουμε ότι η φιλοσοφία οδηγεί στη σκέψη και στη δράση.
Μας κάνει να αναρωτιόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και να μην αποδεχόμαστε τίποτα ως δεδομένο και "φυσικό". "Φιλοσοφία θα πει να βρίσκεσαι καθ’ οδόν...", θα πει να αναζητάς καινούριους δρόμους, να είσαι πνεύμα ανήσυχο και αιρετικό, γιατί μόνο τότε δικαιώνεις την ανθρώπινή σου υπόσταση και μπορείς να λέγεσαι "έλλογο ον". Στόχος μας είναι να καταθέσουμε τις σκέψεις μας παίρνοντας ερεθίσματα από τη φιλοσοφία, η οποία ως ιδιαίτερος κώδικας σκέψης και επικοινωνίας μπορεί να μετατρέψει το στοχασμό σε δημιουργία, τον προβληματισμό σε θέση, την απορία σε γνώση.

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

3ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ και ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1.1. Φορείς - Πλαίσιο
 α. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του
Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ)
και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Παν/μίου Χάρβαρντ (ΚΕΣ)
καθώς και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.)
προκηρύσσει τον 3ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό
Φιλοσοφικού Δοκιμίου υπό το γενικό θέμα:

 «Το φιλοσοφικό πρόβλημα της γνώσης» 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανά χείρας «Κανονισμό».
Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Πραγματοποιείται μετά από έγκριση του αρμοδίου για την παιδεία και
εκπαίδευση υπουργείου με την υποστήριξη των υπηρεσιών της Μέσης
Εκπαίδευσης.
Επίσης υποστηρίζεται από την Ενωση Καθηγητών για την Προαγωγή της Φιλοσοφίας στην
Εκπαίδευση (Ε.Κ.Δ.Ε.Φ.).
 β. Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, θεωρητικής κυρίως
κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων
κατευθύνσεων ή τάξεων του Λυκείου. Μαθητές και καθηγητές, που έχουν
ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της, συμμετέχουν
εθελοντικά πέραν των μαθητικών και υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.

1.2. Σκοποί
Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου
στοχεύει στην καλλιέργεια του φιλοσοφικού λόγου στους μαθητές της
Β’/θμιας εκπαίδευσης και, μέσω αυτών, γενικότερα στην προαγωγή της
φιλοσοφικής σκέψης στην ευρύτερη κοινωνία. Ειδικά αποσκοπεί στην:

• Ενθάρρυνση και ενίσχυση του φιλοσοφικού προβληματισμού και μεθοδικού
στοχασμού στους μαθητές του Λυκείου.
• Εξοικείωση των μαθητών με την δυνατότητα συνεκτικής κριτικής θεμελίωσης των
πρακτικών και θεωρητικών τους προσανατολισμών στον κόσμο και την ζωή που
παρέχει η φιλοσοφία.
• Παροχή δυνατότητας σε μαθητές με ιδιαίτερα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα να
γνωρίσουν στενότερα και να προσανατολισθούν στο πεδίο της φιλοσοφίας ως
επιστημονικού κλάδου.
• Παροχή δυνατότητας σε μαθητές, τους οποίους ελκύει η φιλοσοφία, να γνωρίσουν
αυθεντικά τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και να εκτιμήσουν ωριμότερα το
ενδιαφέρον και τις δυνατότητές τους στο πεδίο αυτό.
• Πρόκριση των μαθητών που θα συμμετέχουν στην ελληνική εκπροσώπηση στην
Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας που διοργανώνεται ετησίως από την Διεθνή
Oμοσπoνδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP: Fédėration internationale des sociétées
de philosophie).
• Προβολή τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε διεθνές επίπεδο του συντελούμενου
εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της φιλοσοφίας στην Μ.Ε.
• Ανάδειξη του φιλοσοφικού λόγου ως βάσης για μια συνεκτική και κριτική
κοσμοθεώρηση αλλά και για την προσωπική συγκρότηση του σημερινού ανθρώπου
και κατ΄αυτόν τον τρόπο:
• Ανάδειξη της οικουμενικότητας και επικαιρότητας του φιλοσοφικού στοχασμού αλλά
και του ελληνικού φιλοσοφικού λόγου ως αφετηριακού για την ανάπτυξη και εξέλιξη
της φιλοσοφίας εν γένει.
• Αναβάθμιση του φιλοσοφικού λόγου στην ελληνική συλλογική συνείδηση και
ειδικότερα στην κοινότητα της Μέσης Εκπαίδευσης και προαγωγή της
φιλοσοφικής στοιχείωσης ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία
α) ως ιστορικά επιβαλλόμενη επιταγή ειδικά για τον πολιτισμό στην Ελλάδα
και
β) ως συμβολή για την ανοικοδόμηση ενός ώριμου, κριτικού, πνευματικά
συγκροτημένου κοινωνικού σώματος και άρα ως συμβολή για μια σταδιακή
αναβάθμιση του κοινωνικού βίου και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα.
Από την εγκαθίδρυση του Πανελλαδικού Διαγωνισμού καθώς και από την
οργανωμένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας
εκτιμάται ότι θα προκύψει συγκεκριμένη ωφέλεια για:
• Τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, γιατί τους δίδεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν
την επαφή τους με ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις
τους και να ασκήσουν τις σχετικές δεξιότητες αλλά και να γνωρίσουν βιωματικά τον
χώρο της διαλεκτικής αναζήτησης αρχών και την ανάγκη εσωτερικής συνοχής.
Ενισχύονται έτσι ατομικά για την παρακολούθηση των σχετικών μαθημάτων του
σχολείου και εμπεδώνουν το ενδιαφέρον τους για το πεδίο αυτό.
• Τους ενδιαφερόμενους καθηγητές Μ.Ε. που είτε θα προετοιμάσουν τους μαθητές για
τον διαγωνισμό είτε θα συμβάλουν στην διεξαγωγή του ως διορθωτές/βαθμολογητές
ή θα συνεργασθούν με την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή για τον καθορισμό
της ύλης κλπ., διότι θα ασχοληθούν εντατικότερα τόσο επί της ουσίας όσο και από  3
πλευράς παιδαγωγικής και διδακτικής με ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και το
διδάσκουν και θα έχουν την δυνατότητα να συνεργασθούν με ειδικούς από τον
ακαδημαϊκό χώρο και να προβληματισθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για την
βελτίωση της διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων στα σχολεία (αντίστοιχο όφελος
θα προκύψει και για τους πανεπιστημιακούς συμμετέχοντες).
• Τόσο τους μαθητές όσο και ιδίως τους καθηγητές που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές
τους, επειδή θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθεί και να αναγνωρισθεί δημόσια το
έργο τους μέσα από διαδικασίες άμιλλας και αριστείας.
• Τις σπουδές φιλοσοφίας στην Ελλάδα, καθώς καθηγητές και μαθητές θα αποκτήσουν
σαφέστερη εικόνα για τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την σημασία του
επιστημονικού αυτού κλάδου, με αναμενόμενο αποτέλεσμα ένα υψηλότερο ποσοστό
φοιτητών που συνειδητά και από ενδιαφέρον θα επιλέγουν τις σπουδές φιλοσοφίας,
πράγμα που θα συμβάλει αφ' εαυτού στην βελτίωση του επιπέδου των σπουδών.
• Τόσο για την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία όσο και για το ΚΕΣ του Παν/μίου του
Χάρβαρντ καθώς οι προαναφερθέντες γενικοί και ειδικοί στόχοι του διαγωνισμού
υπηρετούν και τους σκοπούς του έργου αυτών των φορέων.
• Την Π.Ε.Φ., καθώς η φιλοσοφία στην Μέση Εκπαίδευση αποτελεί διακεκριμένη
θεματική περιοχή των επιστημονικών και παιδαγωγικών της δραστηριοτήτων.
• Ολους τους εμπλεκόμενους και συνεργαζόμενους φορείς από την ίδια την
συνεργασία, καθώς η αμοιβαία γνωριμία και ανταλλαγή μεταξύ των χώρων
αυτών θα δώσει την δυνατότητα ουσιαστικότερης και εποικοδομητικής
επικοινωνίας προς όφελος των κοινά επιδιωκόμενων στόχων.

2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ - ΚΑΝΟΝΕΣ

2.1. Συμμετοχή
 α) Συμμετοχή στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας (ΠΔΦ)
O Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας (ΠΔΦ) διεξάγεται ενιαία για
τους μαθητές όλων των σχολείων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών προγραμμάτων των ξένων
σχολείων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (βλ. πιο κάτω ειδική
ρύθμιση για τους μαθητές των ξένων προγραμμάτων σχολείων που
λειτουργούν στην Ελλάδα) καθώς και των ελληνικών σχολείων της
αλλοδαπής.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται πρωτευόντως σε μαθητές της Β΄Λυκείου της
θεωρητικής κατεύθυνσης, χωρίς όμως να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι
μαθητές άλλων κατευθύνσεων ή τάξεων του Λυκείου.
Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να είναι έλληνες ή αλλοδαποί που
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα η/και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία υπό την
ανωτέρω έννοια.
Τα σχολεία, των οποίων καθηγητές και μαθητές επιθυμούν να
συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δηλώνουν συμμετοχή στις αρμόδιες Δ/σεις
Μ.Ε., όπου συγκροτούνται κατά τις ανάγκες τοπικές οργανωτικές επιτροπές
για την διεξαγωγή της πρώτης φάσης του διαγωνισμού.
Ειδική ρύθμιση για τους μαθητές των ξένων προγραμμάτων των ξένων σχολείων που
λειτουργούν στην Ελλάδα:
α) οι μαθητές αυτής της κατηγορίας μπορούν να δηλώσουν άλλην εκτός της ελληνικής
γλώσσα για να διαγωνισθούν, συναγωνίζονται όμως κατά τα άλλα επί ίσοις όροις με τους
λοιπούς μαθητές του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας.
γ) τα γραπτά των μαθητών αυτών διορθώνονται από ειδικούς βαθμολογητές οριζόμενους από
την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή.
δ) οι μαθητές των ξένων προγραμμάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα
δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ.

β) Συμμετοχή στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας (ΔΟΦ)
Ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής για τον ΠΔΦ δηλώνονται και οι
μαθητές που ενδιαφέρονται επιπλέον να διαγωνισθούν και για την ελληνική
εκπροσώπηση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας. Ο Διαγωνισμός είναι
ενιαίος, επί πλέον δήλωση απαιτείται, επειδή η συμμετοχή στην ΔΟΦ
προϋποθέτει:
• επαρκή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΔΟΦ (αγγλικά – γερμανικά
– γαλλικά – ισπανικά). Ο διαγωνισμός της ΔΟΦ πραγματοποιείται για όλους
τους συμμετέχοντες σε μια για αυτούς ξένη γλώσσα (δηλαδή, για κανένα στην
μητρική του γλώσσα). Για την δήλωση συμμετοχής δεν απαιτούνται
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.
• επαρκή γνώση Η/Υ: Ο διαγωνισμός της ΔΟΦ πραγματοποιείται υποχρεωτικά
με χρήση Η/Υ.
Οι δεξιότητες αυτές εξετάζονται επί πλέον κατά την τελική φάση του
πανελλήνιου διαγωνισμού μεταξύ των μαθητών που θα δηλώσουν το
ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Διεθνή Ολυμπιάδα.

2.2. Θέμα του διαγωνισμού

 Το θεματικό πεδίο ή τα θεματικά πεδία του διαγωνισμού με επαρκή
ενημέρωση για την προετοιμασία των μαθητών ανακοινώνεται έως τα τέλη
Οκτωβρίου της εκάστοτε σχολικής χρονιάς από την Επιστημονική
Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται εντός του πλαισίου των θεματικών
περιοχών που περιλαμβάνονται στην ύλη των διδασκομένων στην Μ.Ε.
μαθημάτων φιλοσοφίας αλλά και τωνφιλοσοφικών θεμάτων άλλων
μαθημάτων (αρχαία γραμματεία, πολιτική αγωγή, αρχές δικαίου, ιστορία, επί
μέρους θέματα στα μαθήματα παραγωγής λόγου κ.λ.π.)
Για την επιστημονική υποστήριξη των συμμετεχόντων καθώς και του έργου
των καθηγητών που θα προετοιμάσουν τους μαθητές λειτουργεί ειδική
ιστοσελίδα από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών, όπου
αναρτώνται προτάσεις βιβλιογραφίας, παραδείγματα θεμάτων, ενώ υπάρχει
και δυνατότητα επικοινωνίας, απάντησης ερωτήσεων κλπ. Επίσης μέσω
ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για την
πορεία της διαδικασίας και ότι άλλο προκύπτει.
(http://www.philosophy.upatras.gr/competition/)
Για τo θέμα της προκήρυξης 2013/14 και τις ειδικότερες θεματικές
περιοχές βλ. κεφ. 3 του παρόντος.

2.3. Φάσεις
Ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας διεξάγεται σε δύο φάσεις,
μια προκριματική και μια τελική. Τα γραπτά παραδίδονται ανώνυμα.

Α. Προκριματική φάση: 15 Φεβρουαρίου 2014 

Διεξάγεται τοπικά με την συνδρομή των αρμοδίων γραφείων Δ/σης Μ.Ε.
και των τοπικών συνδέσμων φιλολόγων της Π.Ε.Φ.. Περιλαμβάνει δύο
αξιολογήσεις:
α) αξιολόγηση των δοκιμίων (4 έως 6 σελίδων) από καθηγητές της Μ.Ε.
ανά Δ/ση Μ.Ε. και πρόκριση βάσει αυτών των αξιολογήσεων των γραπτών με
επιτυχία άνω του 70%. Τα γραπτά που θα έχουν βαθμό επιτυχίας κατώτερο
του 70% του άριστα δεν προχωρούν σε δεύτερη αξιολόγηση.
β) τα γραπτά με βαθμό επιτυχίας άνω του 70% του άριστα
αποστέλλονται στην Επιστημονική Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
και αξιολογούνται εκ νέου από διορθωτές (πανεπιστημιακούς η/και
λειτουργούς Μ.Ε.) που ορίζονται από την Επιτροπή.
Ο τελικός βαθμός επιτυχίας εξάγεται από τον μεσο όρο του βαθμού της
πρώτης και του βαθμού της δεύτερης αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφοράς
στην βαθμολογία άνω των τριών (3,0) μονάδων το γραπτό
αναβαθμολογείται.

 
Αποτελέσματα των προκριματικών είναι:
α) η πρόκριση έως 20 μαθητών με την υψηλότερη βαθμολογία για τον
τελικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται κεντρικά στο Παν/μιο
Πατρών.
β) η συγκρότηση της ομάδας μεταξύ των προκρινομένων μαθητών που
έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και για την ΔΟΦ, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στον
συνοδευτικό διαγωνισμό στην ξένη γλώσσα, που επίσης πραγματοποιείται
στην Πάτρα.
γ) Κατ’ εξαίρεσιν, στην λογικά δυνατή περίπτωση, κατά την οποίαν
μεταξύ των προκρινομένων για τον τελικό του Πανελληνίου Διαγωνισμού δεν
συγκαταλέγεται επαρκής αριθμός μαθητών (περί τους οκτώ) που έχουν
δηλώσει συμμετοχή και για τον διεθνή διαγωνισμό, προκρίνονται για τον
πανελλήνιο τελικό έως το πολύ πέντε (5) ακόμη μαθητές.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιστημονική Επιτροπή
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού στις Δ/σεις Μέσης Εκπαίδευσης ενώ
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Β. Τελική φάση: 28-29 Μαρτίου 2014
Διεξάγεται στο Παν/μιο Πατρών και περιλαμβάνει:
 α) τον Τελικό του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας:
μεταξύ των έως 20 προκριθέντων για την ανάδειξη τριών (3) νικητών. Η
γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από
δύο βαθμολογητές, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από
την ανώτατη εκπαίδευση.
β) τον συνοδευτικό διαγωνισμό γλωσσομάθειας για την
συμμετοχή στην ΔΟΦ: μεταξύ των προκριθέντων μαθητών που έχουν
δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ΔΟΦ. Ο διαγωνισμός
διεξάγεται στην ξένη γλώσσα που έχει δηλώσει ο κάθε μαθητής και
υποχρεωτικά με χρήση Η/Υ. Από τους μαθητές ζητείται να αποδείξουν την
ικανότητά τους στον χειρισμό φιλοσοφικού λόγου στην ξένη γλώσσα
αναπτύσσοντας ένα θέμα χαμηλής δυσκολίας από τις θεματικές περιοχές του
διαγωνισμού σε ένα σύντομο κείμενο περίπου δύο σελίδων. Τα γραπτά
αξιολογούνται από δύο βαθμολογητές, που ορίζονται από την Επιστημονική
Επιτροπή Διοργάνωσης του Διαγωνισμού, από τους οποίους ο ένας
τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.
γ) την ανάδειξη των νικητών που θα συμμετάσχουν στην Διεθνή
Ολυμπιάδα: για την συμμετοχή στην Διεθνή Ολυμπιάδα προκρίνονται δύο
μαθητές κατα σειράν επιτυχίας τους στον πανελλήνιο τελικό, εφ΄όσον η
επιδοσή τους στον συνοδευτικό διαγωνισμό στην ξένη γλώσσα κριθεί ως
επαρκής (πολύ καλή ή άριστη) για τους σκοπούς της συμμετοχής. Ειδικότερα
ισχυουν τα εξής: α) Η σειρά της πρόκρισης είναι η σειρά επιτυχίας στον
πανελλήνιο τελικό διαγωνισμό. β) Σε περίπτωση ισοβαθμίας στον πανελλήνιο
τελικό προκρίνεται ο μαθητής με την καλλίτερη επίδοση στο τεστ στην ξένη
γλώσσα. γ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς αυτό περισσοτέρων των
δύο μαθητών επιλαμβάνεται του ζητήματος η Επιστημονική Επιτροπή
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, η οποία αποφασίζει με ευθύνη της βάσει
πιθανών άλλων αιτιολογημένων κριτηρίων ή ελλείψει κριτηρίων με κλήρωση.
δ) Σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να αποσταλούν στην ΔΟΦ περισσότεροι
από δύο μαθητές. ε) Επίσης, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ΔΟΦ
περισσότερο από τρεις συνεχόμενες χρονιές μαθητές του ίδιου Σχολείου. Το
τελευταίο μέτρο θα ισχύσει από τον επόμενο διαγωνισμό (χρονολογία
τελικού: 2015) με αφετηρία υπολογισμού των τριών ετών από τον πρώτο
διαγωνισμό (χρονολογία τελικού: 2012)
 δ) Ημερίδα Φιλοσοφίας και Βράβευση
Η διεξαγωγή του τελικού διαγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών
συνδυάζεται με ημερίδα φιλοσοφίας, σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για
την Μέση και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ανοικτή για
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Η αναγόρευση των νικητών και η απονομή των βραβείων γίνεται σε
ειδική τελετή.
Ως βραβείο δωρίζεται στους τρείς επικρατέστερους μαθητές μια σειρά
επιλεγμένων βιβλίων φιλοσοφίας. Τα βραβεία χορηγούνται από το Κέντρο
Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας) του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.


3. ΘΕΜΑ ΤΟΥ 3ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (2013/14)

3.1 Θέμα και ειδικότερες θεματικές περιοχές
Το γενικό θέμα του διαγωνισμού είναι:

«Το φιλοσοφικό πρόβλημα της γνώσης» 

Από τις απαρχές της φιλοσοφικής σκέψης μέχρι και σήμερα το ερώτημα της
γνώσης βρισκόταν στον πυρήνα του φιλοσοφικού στοχασμού. Υπάρχει
αλήθεια, και αν ναι , είναι δυνατόν να την προσεγγίσουμε και να την
γνωρίσουμε; Ποια είναι η οδός και οι πηγές της γνώσης ; Πώς σχετίζεται
αυτός που θέλει να γνωρίσει (το υποκείμενο της γνώσης) με αυτό που
αναζητεί (το αντικείμενο της γνώσης); Αυτά τα κεντρικά ερωτήματα
απασχόλησαν όλους τους φιλοσόφους διαχρονικά και επιλέγουμε να τα
εξετάσουμε μέσα από δύο θεμελιώδεις και κλασσικές οπτικές, του Πλάτωνα
και του Καρτέσιου, που αποτελούν τους πιο σημαντικούς κόμβους της
αρχαίας και της νεώτερης φιλοσοφικής σκέψης.

Εντός του πεδίου αυτού ορίζονται οι εξής δύο ειδικότερες θεματικές περιοχές,
οι οποίες μπορούν να μελετηθούν με αφετηρία τα προτεινόμενα κείμενα ως
βασικές πηγές.
1η θεματική περιοχή:

«Γνώση και αλήθεια στον Θεαίτητο του Πλάτωνα:
Υποκείμενο, αντικείμενο και το δυνατόν της γνώσης»

Πηγές*:
Πλάτωνος Θεαίτητος, κυρίως τα χωρία
151e-153a, 153e-154b, 157a-c, 161c-162a, 162c-164c, 166c-167e, 169d-
172c, 172e-176a και τέλος 181c-183a.
* Βιβλιογραφική τεκμηρίωση ενδεικτικά:
Πλάτων, Θεαίτητος,Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Β.Τατάκης, Βιβλιοθήκη Αρχαίων
Συγγραφέων"Ι.Ζαχαρόπουλος", Επιμέλεια εκδόσεως Ευ.Παπανούτσος.
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πλάτωνος Θεαίτητος, Εισαγωγή, Αρχαίο και Νέο Ελληνικό κείμενο.
Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1980.

2η θεματική περιοχή:

«Η αναζήτηση των πηγών και της βεβαιότητας της γνώσης στην αυγή της
νεώτερης εποχής:
αμφιβολία και μέθοδος-αλήθεια και πλάνη'»

Πηγές**:
Ρενέ Ντεκάρτ, Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφία, (1ος- 6ος στοχασμός)

** Βιβλιογραφική τεκμηρίωση ενδεικτικά:
Ρενέ Ντεκάρτ, Στοχασμοί περί της πρώτης Φιλοσοφίας, μετφρ.-σχόλια Ευ. Βανταράκης, (εκδ.
Εκκρεμές), Αθήνα 2003

3.2 Προετοιμασία
Ο καθηγητής προσκαλείται να επεξεργασθεί, αναλόγως των ενδιαφερόντων
του και των μαθητών του και του χρόνου που θα έχει στην διάθεσή του μία
έως και όλες τις θεματικές με όποια μέθοδο και όποια συγκείμενα κρίνει ο
ίδιος. Τα κείμενα πηγών, που προτείνονται εδώ με την προκήρυξη,
εξυπηρετούν τον σκοπό να εξασφαλίσουν μια κοινή βάση καθώς και μια
ενιαία, συμβατική οριοθέτηση του θέματος, όχι όμως να περιορίσουν την ίδια
την πραγμάτευση των θεμάτων αυτών στις ομάδες των σχολείων.
Στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του
Τμήματος Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών, θα αναρτάται και υλικό, που θα
μπορούσε να δώσει ερεθίσματα για μελέτη και να χρησιμοποιηθεί για την
προετοιμασία των μαθητών, χωρίς αυτό να δεσμεύει κατ΄ουδένα τρόπο τον
καθηγητή. Σκοπός και εδώ είναι η διευκόλυνση και υποστήριξη του καθηγητή,
ο οποίος μπορεί σε κάθε περίπτωση να επιλέξει, να ανατρέξει σε άλλην
βιβλιογραφία ή να δώσει τις δικές του προεκτάσεις. Επίσης θα υπάρξει η
δυνατότητα τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές να
επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την Επιστημονική Ομάδα της Επιτροπής.
Διεύθυνση: http://www.philosophy.upatras.gr/competition/

3.3 Τα ερωτήματα του διαγωνισμού
• Θα τεθούν δύο ερωτήματα αντίστοιχα προς τις δύο αυτές θεματικές
περιοχές.
• Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα δύο
ερωτήματα.
• Τα ερωτήματα του διαγωνισμού θα αντλούνται εντός των πλαισίων που
θέτουν τα υποδεικνυόμενα βασικά κείμενα.
• Ωστόσο θα είναι ερωτήματα που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν
την αυτόνομη, κριτική και πρωτότυπη ανάπτυξη καθώς και
προεκτάσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς.
• Ο μαθητής θα κληθεί με αφετηρία και με βάση την κατανόηση των
θεμάτων και των κειμένων, με τα οποία έχει ασχοληθεί και την τεχνική
και ιστορική γνώση που έχει αποκομίσει, να αναπτύξει αυτοδύναμα
έναν κριτικό προβληματισμό γύρω από ένα ζήτημα.
• Κριτήρια αξιολόγησης των δοκιμίων θα είναι: η τεχνική καθαρότητα
των εννοιών και των διανοημάτων (εννοιολογική σαφήνεια, ακρίβεια) ,
η ιστορική κατανόηση ως προϋποθέσεις, κυρίως όμως η ικανότητα
αυτοδύναμης συνθετικής και κριτικής σκέψης και ανάπτυξης των
θεμάτων και η πρωτοτυπία της επεξεργασίας.

4. Ρύθμιση επί μέρους ζητημάτων – Επικοινωνία .

4.1. Ρύθμιση επί μέρους ζητημάτων
Οποιαδήποτε ειδικά ή επί μέρους ζητήματα προκύψουν είτε κατά την
εφαρμογή του Κανονισμού είτε στην πρακτική οργάνωση του Διαγωνισμού θα
αντιμετωπισθούν από την Επιστημονική Επιτροπή Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού με πρωταρχική ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος
Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών σε συνεργασία και με τiς αρμόδιες
Υπηρεσίες της Μ.Ε. καθώς και με την συνδρομή των Συνδέσμων Φιλολόγων
σε τοπικό ή της Π.Ε.Φ. σε κεντρικό επίπεδο.
4.2. Επιτροπές
• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παντελής Κυπριανός, Καθηγητής, Αναπλρωτής Πρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων και Προσωπικού Π.Π. – Χρήστος Τερέζης, Καθηγητής, Κοσμήτορας
Σχολής ΣΑΚΕ Π.Π. – Γιάννης Πετρόπουλος, Αν. Καθηγητής, Δ/ντης Κέντρου
Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδας) Πανεπιστημίου Harvard – Στέλιος Βιρβιδάκης,
Καθηγητής, Εκπρόσωπος Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας –– Κωνσταντίνος
Βαλάκας, Αν. Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφίας Π.Π. – Αικατερίνη
Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια, Συντονίστρια Επιστημονικής Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού
• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αικ. Καλέρη, Αν. Καθηγήτρια (Συντονίστρια), Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής,
Κυριακή Γουδέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Περδικούρη, Επίκουρη
Καθηγήτρια, Μελίνα Μουζάλα, Λέκτορας - Δήμητρα Χριστοπούλου, Λέκτορας

4.3. Επικοινωνία
• Ανακοινώσεις, πληροφορίες, οδηγίες, επιστημονική υποστήριξη Διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα: http://www.philosophy.upatras.gr/competition/
• Για όλα τα άλλα θέματα στην ηλ. διεύθυνση:
philosophia.diagonismos@gmail.com
• Για επείγουσες περιπτώσεις (παρακαλούμε για χρήση με φειδώ)
τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610-969907 (γραφ. Καλέρη) και
 2610-969947 (γραφ. Χριστοπούλου)
• Tαχυδρομική διεύθυθνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας
(για 3ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου)
Πανεπιστήμιο Πατρών - Πανεπιστημιούπολη Ρίου - 26500 Πάτρα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου