"Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας..."

"Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετ' ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας..."
Αγαπάμε το ωραίο με λιτότητα και φιλοσοφούμε χωρίς να γινόμαστε μαλθακοί. Η ενασχόληση με τη φιλοσοφία δε μας κάνει θεωρητικούς ανθρώπους και δεν μας απομακρύνει από την πρακτική δράση, λέει ο Θουκυδίδης δια στόματος Περικλή.
Έτσι με το παρόν ιστολόγιο και εμείς, οι μαθητές της Β τάξης του 4ου Λυκείου Χαλκίδας είμαστε ενεργοί, προβληματιζόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και αποδεικνύουμε ότι η φιλοσοφία οδηγεί στη σκέψη και στη δράση.
Μας κάνει να αναρωτιόμαστε για ό,τι συμβαίνει γύρω μας και να μην αποδεχόμαστε τίποτα ως δεδομένο και "φυσικό". "Φιλοσοφία θα πει να βρίσκεσαι καθ’ οδόν...", θα πει να αναζητάς καινούριους δρόμους, να είσαι πνεύμα ανήσυχο και αιρετικό, γιατί μόνο τότε δικαιώνεις την ανθρώπινή σου υπόσταση και μπορείς να λέγεσαι "έλλογο ον". Στόχος μας είναι να καταθέσουμε τις σκέψεις μας παίρνοντας ερεθίσματα από τη φιλοσοφία, η οποία ως ιδιαίτερος κώδικας σκέψης και επικοινωνίας μπορεί να μετατρέψει το στοχασμό σε δημιουργία, τον προβληματισμό σε θέση, την απορία σε γνώση.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Σχολική χρονιά 2011/12
ΘΕΜΑΤΑ
 
Α. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Η φιλοσοφία ως τρόπος ζωής»
Ιστορικά θα περιοριστεί η θεματική αυτή σε ζητήματα που έθεσε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Μέσα από αυτό πεδίο ορίζονται οι εξής τρείς θεματικές περιοχές, για τις οποίες δίδονται και οι βασικές πηγές:
θεματική περιοχή:
Οι τρείς βασικοί τρόποι ζωής κατά τον Αριστοτέλη: η υπεροχή του θεωρητικού βίου – ευδαιμονία και θεωρητικός βίος.
Πηγές:
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Κ (δέκατο)
Αριστοτέλους Προτρεπτικός λόγος προς Θεμίσωνα, μπορεί να μελετηθεί από το: Ingemar Duering, Ο Αριστοτέλης, Αθήνα (εκδ. ΜΙΕΤ) 1994,τόμος Β’, 7ο κεφ.: Ο Προτρεπτικός.
θεματική περιοχή:
Η σχέση ηθικής και πολιτικής
α) στον Πλάτωνα: η τριμερής δομή της ψυχής. και η αντιστοιχία της προς την πόλη και 
β) στον Αριστοτέλη: αρετή ως έξις και ο ρόλος του πολίτη.
Πηγές:
Πλάτωνος Πολιτεία, βιβλίο Β’ 368 a – 383 c, βιβλίο Δ’, βιβλίο ΣΤ’
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Α και Β
θεματική περιοχή:
Η ανάλυση της φιλίας κατά τον Αριστοτέλη – Είδη φιλίας και η αξιολόγησή τους
Πηγές:
Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Θ’ και Ι’ ΄(όγδοο και ένατο)
Αριστοτέλους  Ηθικά Ευδήμεια, Η’ (έβδομο)
Β.  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο καθηγητής προσκαλείται να επεξεργασθεί τις θεματικές αυτές με ενδιαφερόμενους μαθητές με όποια μέθοδο και όποια συγκείμενα κρίνει ο ίδιος.

Επί πλέον: Θα λειτουργήσει ιστοσελίδα του διαγωνισμού, προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών. Στην ιστοσελίδα θα αναρτάται μεταξύ άλλων και υλικό, που θα μπορούσε να δώσει ερεθίσματα και να χρησιμοποιηθεί  για την προετοιμασία των μαθητών, χωρίς αυτό να δεσμεύει κατ΄ουδένα τρόπο τον καθηγητή. Σκοπός είναι εδώ η διευκόλυνση και υποστήριξη του καθηγητή και κατ΄ουδένα τρόπον ο περιορισμός του. Επίσης θα υπάρξει η δυνατότητα τόσο για τους καθηγητέςόσο και για τους μαθητές  να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή για τυχόν απορίες και ερωτήσεις.
Διεύθυνση: http://www.philosophy.upatras.gr/competition/

Γ.  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 • Θα τεθούν τρία ερωτήματα αντίστοιχα προς τις τρείς αυτές θεματικές περιοχές. 
 • Οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία ερωτήματα. 
 • Τα ερωτήματα του διαγωνισμού θα αντλούνται εντός των ορίων που τίθενται από τις υποδεικνυόμενες πηγές.
 • Ωστόσο θα είναι ερωτήματα που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν την αυτόνομη, κριτική και πρωτότυπη ανάπτυξη.  
 • Ο μαθητής θα κληθεί με αφετηρία και με βάση την κατανόηση των θεμάτων και των κειμένων, με τα οποία έχει ασχοληθεί και την τεχνική και ιστορική γνώση που έχει αποκομίσει, να αναπτύξει αυτόνομα έναν κριτικό προβληματισμό γύρω από ένα ζήτημα. Ως αφετηρία του ερωτήματος μπορεί να τεθεί και πρωτότυπο κείμενο, το οποίο θα δοθεί στα αρχαία ελληνικά και σε μετάφραση.
 • Κριτήρια αξιολόγησης των δοκιμίων θα είναι: η τεχνική καθαρότητα των εννοιών, η ιστορική γνώση, η ικανότητα αυτοδύναμης συνθετικής και κριτικής σκέψης  και η πρωτοτυπία της επεξεργασίας.

Δ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Για τους όρους της διοργάνωσης και τις διαδικασίες παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε τον «Κανονισμό-Προκήρυξη» του Διαγωνισμού.
• Ημερομηνίες:
Æ Προκριματική φάση: 18 Φεβρουαρίου 2012 διεξάγεται τοπικά με την συνδρομή των γραφείων Δ/σεων Μ.Ε. και της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ) και των συνεργαζόμενων Συνδέσμων Φιλολόγων.
ÆΤελικός διαγωνισμός: 30-31 Μαρτίου 2012 διεξάγεται στην Πάτρα, Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών.
• Πληροφορίες  - ενημέρωση – ανακοινώσεις – επικοινωνία σχετικά με κάθε θέμα που αφορά τον διαγωνισμό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού:
http://www.philosophy.upatras.gr/competition/
Δεκέμβρης 2011
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. Γενικές Πληροφορίες
1.1. Φορείς - Πλαίσιο

Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου ή ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΔΦ) διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών διά του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία (ΕΦΕ) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Παν/μίου Χάρβαρντ  (ΚΕΣ). Οι διοργανωτές στοχεύουν να καθιερωθεί η διεξαγωγή του σε ετήσια βάση. Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών της Μ.Ε.  καθώς και με την συνδρομή της Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων και των τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων. Εκπρόσωποι των φορέων αυτών αποτελούν την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Απευθύνεται προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, θεωρητικής κυρίως κατεύθυνσης, χωρίς να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων κατευθύνσεων. Μαθητές και καθηγητές, που έχουν ενδιαφέρον για την φιλοσοφική σκέψη και την ιστορία της, συμμετέχουν εθελοντικά πέραν των μαθητικών ή υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.

1.2. Σκοποί
 • Ο Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλοσοφικού Δοκιμίου στοχεύει κατά κύριον λόγο στην καλλιέργεια του φιλοσοφικού λόγου στους μαθητές της Β’/θμιας εκπαίδευσης και, μέσω αυτών, γενικότερα στην προαγωγή της φιλοσοφικής σκέψης στην ευρύτερη κοινωνία. Ειδικά αποσκοπεί στην:
 • Ενθάρρυνση και ενίσχυση του φιλοσοφικού προβληματισμού και μεθοδικού στοχασμού στους μαθητές του Λυκείου.
 • Εξοικείωση των  μαθητών με την δυνατότητα κριτικής θεμελίωσης των πρακτικών και θεωρητικών τους προσανατολισμών στον κόσμο και την ζωή που παρέχει η φιλοσοφία.
 • Παροχή δυνατότητας σε μαθητές με ιδιαίτερα φιλοσοφικά ενδιαφέροντα να γνωρίσουν στενότερα και να προσανατολισθούν στο πεδίο της φιλοσοφίας ως επιστημονικού κλάδου.
 • Παροχή δυνατότητας σε μαθητές που έλκονται από την φιλοσοφία να γνωρίσουν αυθεντικά τον φιλοσοφικό τρόπο σκέψης και να εκτιμήσουν ωριμότερα το ενδιαφέρον και τις δυνατότητές τους στο πεδίο αυτό.
 • Πρόκριση των μαθητών που θα συμμετέχουν στην ελληνική εκπροσώπηση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας που διοργανώνεται ετησίως από την Διεθνή Oμοσπoνδία Φιλοσοφικών Εταιρειών (FISP: Fédėration internationale des sociétées de philosophie).
 • Προβολή τόσο εντός της Ελλάδας όσο και σε διεθνές επίπεδο του συντελούμενου εκπαιδευτικού έργου στον τομέα της φιλοσοφίας στην Μ.Ε. 2
 • Ανάδειξη του φιλοσοφικού λόγου ως βάσης για μια συνεκτική και κριτική κοσμοθεώρηση  αλλά και για την προσωπική συγκρότηση του σημερινού ανθρώπου και κατ΄αυτόν τον τρόπο:
 • Ανάδειξη της οικουμενικότητας και επικαιρότητας του φιλοσοφικού στοχασμού αλλά και του ελληνικού φιλοσοφικού λόγου ως αφετηριακού για την ανάπτυξη και εξέλιξη της φιλοσοφίας εν γένει.
 • Αναβάθμιση του φιλοσοφικού λόγου στην ελληνική συλλογική συνείδηση και προαγωγή της φιλοσοφικής στοιχείωσης ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία
  α) ως ιστορικά επιβαλλόμενη επιταγή ειδικά για τον ελληνικό πολιτισμό και
  β) ως συμβολή για την ανοικοδόμηση ενός ώριμου, κριτικού, πνευματικά συγκροτημένου κοινωνικού σώματος και άρα ως συμβολή για μια σταδιακή αναβάθμιση του κοινωνικού βίου και του δημόσιου λόγου στην Ελλάδα.

Από την εγκαθίδρυση του Πανελλαδικού Διαγωνισμού και την οργανωμένη συμμετοχή της Ελλάδας στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας εκτιμάται ότι θα προκύψει συγκεκριμένη ωφέλεια για:
 • Τους μαθητές που θα συμμετάσχουν, γιατί τους δίδεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν την επαφή τους με ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ασκήσουν τις σχετικές δεξιότητες, ενισχύοντας έτσι ατομικά το έργο της γενικής διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων του σχολείου και εμπεδώνοντας το ενδιαφέρον τους για το πεδίο αυτό.
 • Τους ενδιαφερόμενους καθηγητές Μ.Ε. που είτε θα προετοιμάσουν τους μαθητές για τον διαγωνισμό είτε θα συμβάλουν στην διεξαγωγή του ως διορθωτές/βαθμολογητές ή θα συνεργασθούν με την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή για τον καθορισμό της ύλης κλπ., διότι θα ασχοληθούν εντατικότερα τόσο επί της ουσίας όσο και από πλευράς παιδαγωγικής και διδακτικής με ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει και το διδάσκουν και θα έχουν την δυνατότητα να συνεργασθούν με ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο και να προβληματισθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για την βελτίωση της διδασκαλίας των σχετικών μαθημάτων στα σχολεία (αντίστοιχο όφελος θα προκύψει και για τους πανεπιστημιακούς συμμετέχοντες).
 • Τόσο τους μαθητές όσο και ιδίως τους καθηγητές που θα καθοδηγήσουν τους μαθητές τους, επειδή θα τους δοθεί η ευκαιρία να αναδειχθεί και να αναγνωρισθεί δημόσια το έργο τους μέσα από διαδικασίες άμιλλας και αριστείας.
 • Τις σπουδές φιλοσοφίας στην Ελλάδα, καθώς καθηγητές και μαθητές θα αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τον χαρακτήρα, το περιεχόμενο και την σημασία του επιστημονικού αυτού κλάδου, με αναμενόμενο αποτέλεσμα ένα υψηλότερο ποσοστό φοιτητών που συνειδητά και από ενδιαφέρον θα επιλέγουν τις σπουδές φιλοσοφίας, πράγμα που θα συμβάλει αφ' εαυτού στην βελτίωση του επιπέδου των σπουδών.
 • Τόσο για την Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία όσο και για το ΚΕΣ του Παν/μίου του Χάρβαρντ  καθώς οι προαναφερθέντες γενικοί και ειδικοί στόχοι του διαγωνισμού υπηρετούν και τους σκοπούς του έργου αυτών των φορέων.
 • Ολους τους εμπλεκόμενους και συνεργαζόμενους φορείς από την ίδια την συνεργασία, καθώς η αμοιβαία γνωριμία και ανταλλαγή μεταξύ των χώρων αυτών θα δώσει την δυνατότητα ουσιαστικότερης και εποικοδομητικής επικοινωνίας προς όφελος των κοινά επιδιωκόμενων στόχων.
2.  Διεξαγωγή – Κανόνες
2.1. Συμμετοχή
α) Συμμετοχή στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας O Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας (ΠΔΦ) διεξάγεται ενιαία για τους μαθητές όλων των σχολείων της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών προγραμμάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (βλ. πιο κάτω ειδική ρύθμιση για τους μαθητές των ξένων προγραμμάτων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα) καθώς και των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται πρωτευόντως σε μαθητές της Β΄Λυκείου της θεωρητικής κατεύθυνσης, χωρίς όμως να αποκλείονται ενδιαφερόμενοι μαθητές άλλων κατευθύνσεων του Λυκείου.

Οι συμμετέχοντες μαθητές πρέπει να είναι έλληνες ή αλλοδαποί που διαμένουν νομιμα στην Ελλάδα η/και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία υπό την ανωτέρω έννοια. Τα σχολεία, των οποίων καθηγητές και μαθητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δηλώνουν συμμετοχή στις αρμόδιες Δ/σεις Μ.Ε., όπου συγκροτούνται κατά τις ανάγκες τοπικές οργανωτικές επιτροπές για την διεξαγωγή της πρώτης φάσης του διαγωνισμού.
Ειδική ρύθμιση για τους μαθητές των ξένων προγραμμάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα:
α) οι μαθητές αυτής της κατηγορίας μπορούν να δηλώσουν άλλην εκτός της ελληνικής γλώσσα για να διαγωνισθούν, συναγωνίζονται όμως κατά τα άλλα επί ίσοις όροις με τους λοιπούς μαθητές του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας.
β) τα γραπτά των μαθητών αυτών διορθώνονται από ειδικούς βαθμολογητές οριζόμενους από την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή. 
γ) οι μαθητές των ξένων προγραμμάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ.
δ) Συμμετοχή στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας (ΔΟΦ) Ταυτόχρονα με την δήλωση συμμετοχής για τον ΠΔΦ δηλώνονται και  οι μαθητές που ενδιαφέρονται επιπλέον να διαγωνισθούν και για την ελληνική εκπροσώπηση στην Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας.  Η επί πλέον δήλωση απαιτείται επειδή η συμμετοχή στην ΔΟΦ προϋποθέτει:
• επαρκή γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της ΔΟΦ (αγγλικά –γερμανικά – γαλλικά – ισπανικά). Ο διαγωνισμός της ΔΟΦ πραγματοποιείται για όλους τους συμμετέχοντες σε μια για αυτούς ξένη γλώσσα (δηλαδή, για κανένα στην μητρική του γλώσσα).
• επαρκή γνώση Η/Υ: Ο διαγωνισμός της ΔΟΦ πραγματοποιείται με χρήση Η/Υ.

2.2. Θέμα του διαγωνισμού
Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού με επαρκή ενημέρωση για την προετοιμασία των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και προτάσεων βιβλιογραφίας κλπ.,  ανακοινώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου της εκάστοτε σχολικής χρονιάς από την Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Η ύλη του διαγωνισμού ορίζεται εντός του πλαισίου της ύλης των διδασκομένων μαθημάτων φιλοσοφίας και των φιλοσοφικών θεμάτων  άλλων μαθημάτων του σχολείου (αρχαία γραμματεία, πολιτική αγωγή, αρχές δικαίου, ιστορία, θέματα στα μαθήματα παραγωγής λόγου κ.λ.π.). Για την υποστήριξη των συμμετεχόντων καθώς και του έργου των καθηγητών που θα προετοιμάσουν τους μαθητές, θα λειτουργήσει ειδική ιστοσελίδα από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών σε συνεργασία και με τους συνεργαζόμενους εταίρους.

2.2.1. Θέμα του διαγωνισμού 2011/12  (θα ανακοινωθεί σύντομα)

2.3. Φάσεις – Χρονοδιάγραμμα – Ημερομηνίες
Ο Πανελλαδικός Διαγωνισμός Φιλοσοφίας διεξάγεται σε δύο φάσεις, μια προκριματική και μια τελική. Τα γραπτά παραδίδονται ανώνυμα.
Æ Προκριματική φάση: 18 Φεβρουαρίου 2012
Θα διεξαχθεί τοπικά με την συνδρομή των αρμοδίων γραφείων Δ/σης Μ.Ε. και των τοπικών συνδέσμων του κλάδου των φιλολόγων. Περιλαμβάνει δύο αξιολογήσεις:
α) αξιολόγηση των δοκιμίων (4 έως 6 σελίδων)  από καθηγητές της Μ.Ε. ανά Δ/ση Μ.Ε. και πρόκριση βάσει αυτών των αξιολογήσεων των γραπτών με επιτυχία άνω του 60%. Τα γραπτά που θα έχουν βαθμό επιτυχίας κατώτερο του 60% του άριστα δεν προχωρούν σε δεύτερη αξιολόγηση.
β) τα γραπτά με βαθμό επιτυχίας άνω του 60% του άριστα αποστέλλονται στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού και αξιολογούνται εκ νέου από διορθωτές (πανεπιστημιακούς η/και λειτουργούς Μ.Ε.) που ορίζονται από την Επιτροπή. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας εξάγεται από τον μεσο όρο του βαθμού της πρώτης και του βαθμού της δεύτερης αξιολόγησης. Σε περίπτωση διαφοράς στην βαθμολογία άνω των τριών (3,0) μονάδων το γραπτό αναβαθμολογείται.

Αποτελέσματα των προκριματικών είναι:
α) η πρόκριση έως συνολικά το πολύ 20 μαθητών, που θα κατανέμονται ποσοστιαία στις περιφέρειες ανάλογα προς την συμμετοχή μαθητών από κάθε περιφέρεια, για τον τελικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται κεντρικά στο Παν/μιο Πατρών.
β) η πρόκριση των 10  επιτυχέστερων μαθητών μεταξύ εκείνων που δηλώνουν συμμετοχή και για τον διεθνή διαγωνισμό, ανεξαρτήτως περιφέρειας, για τον τελικό διαγωνισμό για την ελληνική εκπροσώπηση στην ΔΟΦ, που επίσης διεξάγεται στο Παν/μιο Πατρών. Οι ίδιοι μαθητές μπορούν βεβαίως να προκρίνονται και για τους δύο τελικούς, εφ’ όσον έχουν δηλώσει συμμετοχή και για την ΔΟΦ.
ÆΤελικός διαγωνισμός: 30-31 Μαρτίου 2012
Θα διεξαχθεί κεντρικά στο Παν/μιο Πατρών και περιλαμβάνει δύο διαγωνισμούς:
α) Τελικός του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Φιλοσοφίας (30 Μαρτίου 2012): μεταξύ των έως 20 προκριθέντων για την ανάδειξη τριών (3) νικητών. Η γλώσσα του διαγωνισμού είναι η ελληνική. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από δύο βαθμολογητές, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον
θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.
β) Τελικός για την εκπροσώπηση στην ΔΟΦ (31 Μαρτίου 2012, ώρα. 8.00-10.00): μεταξύ των 10 προκριθέντων μαθητών για την ανάδειξη δύο (2) νικητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην ΔΟΦ.  Ο διαγωνισμός διεξάγεται στην ξένη γλώσσα που έχει δηλώσει ο κάθε μαθητής και υποχρεωτικά με χρήση Η/Υ. Τα γραπτά θα αξιολογηθούν από δύο βαθμολογητές, που θα ορίσει η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την ανώτατη εκπαίδευση.
γ) Βράβευση: 31 Μαρτίου 2012
Η διεξαγωγή των τελικών διαγωνισμών στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα έχει και χαρακτήρα εορταστικό, πολιστικό.  Για την δεύτερη ημέρα του διαγωνισμού (31 Μαρτίου 2011) προγραμματίζεται επιστημονική ημερίδα φιλοσοφίας, σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος για την Μέση και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, ανοικτή για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές, μέσα στην οποίαν προσμένεται να αναδειχθεί τόσο η φιλοσοφική αναζήτηση όσο και η παιδαγωγική σχέση μαθητή και διδασκάλου που οικοδομήθηκε μέσα από την προετοιμασία για τον διαγωνισμό. Η
εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την αναγόρευση των νικητών και την απονομή βραβείων. Σημειωτέον ότι οι νικητές των δύο τελικών διαγωνισμών ενδέχεται να είναι τα ίδια πρόσωπα.

3. Ρύθμιση επί μέρους ζητημάτων – Επικοινωνία
Οποιαδήποτε ειδικά ή επί μέρους ζητήματα προκύψουν είτε κατά την εφαρμογή του Κανονισμού είτε στην πρακτική οργάνωση του Διαγωνισμού θα αντιμετωπισθούν από την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή με πρωταρχική ευθύνη του επισπεύδοντος Τμήματος Φιλοσοφίας του Παν/μίου Πατρών σε συνεργασία με τους συνδιοργανωτές, τiς αρμόδιες Υπηρεσίες της Μ.Ε. καθώς και με την συνδρομή των Συνδέσμων Φιλολόγων σε τοπικό ή της Π.Ε.Φ. σε κεντρικό επίπεδο.
----------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου